Bonava Oy:n tiedote rakentamisesta

8.1.2018

Tiedoksi Bonava Oy:n tiedote Taivaalantiellä toteutettavasta rakannushankkeesta.