Lauantaikoulupäivä 22.9.2018

13.9.2018

KOULUPÄIVÄ LAUANTAINA 22.9.2018

 

 

Vietämme Lielahden koulussa LA 22.9.2018 koulupäivää klo 9:05 - 13:15.

 

Vuosiluokkien 1 - 2 oppilailla

on koulua joko klo 9:05 - 12:15 tai klo 10:15 - 13:15.

Oma luokanopettaja ilmoittaa, kumpi aikataulu lapsellanne on.

 

Yhteistoimintaluokalla (2B + PL A) on koulua klo 9:05 - 13:15.

 

Vuosiluokkien 3 - 6 oppilailla on koulua klo 9:05 - 13:15.

 

Aikataulu noudattaa perjantaipäivän työjärjestystä.

 

Koulupäivän yhteydessä osa opettajista pitää vanhempainillan (ennen tai jälkeen klo 9:05 - 13:15 koulupäivää) ja tiedottaa tästä erikseen.

 

Vuosiluokkien 1 - 6 huoltajat ovat tervetulleita seuraamaan lastensa koulupäivää lauantaina.

 

Oppilaiden ja huoltajien ruokailu sekä huoltajien kahvihetki

  • Lauantaipäivänä oppilaiden kouluruokailut järjestetään normaalisti.
  • Huoltajilla on mahdollisuus ruokailla lapsensa kanssa (5 € käteinen raha).
  • Huoltajilla on mahdollisuus vierailla koulumme ja nuorisokeskuksen yhteisessä aulakahvilassa, kahvilaa pitää koulumme oppilaskunta.
  • Koulumme Vanhempainyhdistys esittäytyy myös aulakahvilassa.

HUOM! SEITSEMÄNNET LUOKAT:

 

Haluamme tarjota 7. luokkalaisten oppilaiden huoltajille mahdollisuuden

tutustua koulun arkeen ”normaalioloissa”.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaiden huoltajat saavat mahdollisuuden tulla kouluun

lauantaina 22.9.2018 Klo 9:05 - 13:15 seuraavin ehdoin:

1. Oppilaan työjärjestyksen (perjantain klo 9:05 - 13:15) mukaisen koulupäivän tekee äiti tai isä tai muu huoltaja perheen valinnan mukaan.

2. Oppilaana olevalla huoltajalla on päivän lukujärjestyksen mukainen varustus

(oppikirjat, liikuntavälineet yms.) sekä kotitehtävät tehtyinä.

3. Oppilaana olevalle huoltajalle tarjotaan kouluateria.

4. Kyseisenä päivänä työskennellään perjantain lukujärjestyksen (klo 9:05 - 13:15) mukaan.

5. Kotiin jäävä oppilas hoitaa huoltajan määrittelemiä kotiaskareita kotona.

 

Toivomme huoltajien käyttävän runsaasti tätä koulumme arkeen tutustumisen

mahdollisuutta.

Parkkipaikkoja koululla ei ole, joten toivomme teidän mahdollisuuksien

mukaan tulevan kävellen, polkupyörällä tai julkisilla kulkuneuvoilla.

 

Koulumme ja nuorisotoimen yhteisessä aulakahvilassa on mahdollisuus kahvihetkeen lauantaikoulupäivän aikana. Kahvilaa pitää koulumme oppilaskunta.

Koulumme Vanhempainyhdistys esittäytyy myös aulakahvilassa.

 

HUOM! 8-9-LUOKAT:

 

Noudatamme perjantaipäivän mukaista lukujärjestystä (klo 9:05 - 13:15).

 

Itsenäisyyspäivän jälkeinen perjantai 7.12.2018 on koulussamme tämän lauantaikoulupäivän johdosta vapaa.

 

Tapaamisiin lauantaikoulupäivänä,

rehtorit Tiina Haanpää ja Sami Jaakkola